Profesjonalnie, szybko, prosto do celu

Arteria Projektowanie

Stawiane przeze mnie cele to solidność i terminowość realizacji powierzonych mi zadań projektowych. Do pracy podchodzę z zaangażowaniem i troską o interesy mojego klienta.

W życiu zawodowym stawiam na rozwój, stąd planowane szkolenia i chęć poszerzenia zakresu oferowanych usług. Moją ofertę kieruję zarówno do klientów indywidualnych, jak również do biur architektonicznych, developerów, zarządów dróg i gmin.

Certyfikaty

Zaświadczenie Izby Inżynierów Budownictwa

Uprawnienia budowlane

Kurs "Kosztorysowanie robót budowlanych"

Oferta

Projekty drogowe

Koordynacja międzybranżowa

Projekty organizacji ruchu

O mnie

Nazywam się Piotr Kaczmarczyk. W 2006 roku ukończyłem studia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej , specjalność: drogi, ulice, autostrady. Moja kariera zawodowa, początkowo związana z firmami wykonawczymi, przerodziła się w praktykę projektową i pozostało tak do dziś. Obecnie posiadam uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej. Projektowanie to moja pasja i dziedzina, w której czuję się najlepiej.

W 2016 roku postanowiłem stworzyć pracownię projektową pod nazwą „Arteria Projektowanie”. Firma świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego projektowania układów komunikacyjnych, począwszy od zjazdów indywidualnych i publicznych, parkingów, dojazdów do nieruchomości, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – jezdnych, skończywszy na drogach, ulicach i węzłach komunikacyjnych.

Oferta

Projekty drogowe

Projekty dróg, ulic, skrzyżowań, parkingów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo - jezdnych, zjazdów publicznych i indywidualnych.

Koordynacja międzybranżowa

Pozyskanie warunków technicznych dla poszczególnych branż.

Projekty organizacji ruchu

Czasowa organizacja ruchu, docelowa organizacja ruchu.

Projekty dróg, ulic, skrzyżowań, parkingów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo - jezdnych, zjazdów publicznych i indywidualnych.

  1. projekty koncepcyjne
  2. projekty budowlane
  3. projekty wykonawcze
  4. przygotowanie dokumentacji architektoniczno – budowlanej do wniosku Pozwolenia na Budowę, Zgłoszenia Robót wraz z uzyskaniem stosownej Decyzji lub Zaświadczenia
  1. pozyskanie warunków technicznych dla poszczególnych branż
  2. uzgodnienie planszy zbiorczej na ZUDP
  1. czasowa organizacja ruchu
  2. docelowa organizacja ruchu
  3. organizacja ruchu w garażach podziemnych

Realizacje

Projekt drogowy wraz z projektem czasowej organizacji ruchu dla inwestycji pn. „Przebudowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr (18239) 2169 K Zadziela – Lusina – Swoszowice (działka drogowa nr 498)  na działkę nr 535/4 położoną w m. Gaj gmina Mogilany”

Projekt drogowy dla inwestycji pn. „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych w ramach przebudowy przejścia podziemnego w ciągu ulicy S. Faustyny w Krakowie”

Projekt drogowy dla inwestycji pn. „Budowa zjazdu indywidualnego z ulicy Zawiszy (działka nr 641/5 obr. 68 Podgórze)  na dzialkę nr 416/1 obr.68 Podgórze w Krakowie”

Projekt drogowy dla inwestycji pn. „Budowa zjazdu indywidualnego indywidualnego z ulicy ks. Łaczka (działka nr  559/4 obr. 100 Podgórze) na dz. nr 362 obr. 100 Podgórze w Krakowie”

Rozbudowa budynku Szkoły o budynek Żłobka w celu utworzenia: "Centrum Opieki nad Małymi Dziećmi" wraz z zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury zewnętrznej w postaci: zjazdu z drogi gminnej, dróg komunikacji wewnętrznej, miejsc parkingowych, chodników, śmietnika, placu zabaw; bezodpływowego zbiornika ścieków sanitarnych, przebudowa sieci gazowej oraz instalacjami wewnętrznymi :Wod.- Kan., Went. Mech. , Gazu , CO., na działce nr 1380 w miejscowości Drwinia.

Kontakt

Arteria Projektowanie

ul. Kamieniarska 38
30-364 Kraków

email: [email protected]
tel.: 694 498 866

NIP: 676-218-93-70
REGON: 363805248